•  
  •  
 

Volume 16, Issue 3 (2010)

Articles

PDF

The SERS Effect of Au_(core)@Pt_(shell) Nanoparticles with Different Pt Shell Thicknesses
Yan ZHONG, Liang-liang YAN, Gui-shi RAO, Xiao-cong DENG, Fei-peng WEN, Jin-long XU, and Qi-ling ZHONG

PDF

Phenomena Characterization of Energy Materials by X-ray Absorption Spectroscopy
Ming-yao CHENG, Chun-jen PAN, Ju-hsiang CHENG, and Bing-joe HWANG

PDF

Comparative Study of Nanoporous Pt,PtRu and PtRuIr Catalysts Using Electrochemical FTIR Spectroscopy
M. Amussen Robert, Holt-Hindle Peter, Nigro Samantha, and Chen Aicheng

PDF

Electrochemical Surface-Enhanced Raman Spectroscopy—Current Status and Perspective
Bin REN, Jian-feng LI, Yi-fan HUANG, Zhi-cong ZENG, and Zhong-Qun TIAN

PDF

Electrochemical SERS Studies on the Adsorption of Benzoimidazole and Derivative in Nonaqueous Solution
Ya-xian YUAN, Feng-zhu YANG, Wei LIU, Ping-jie WEI, Jian-lin YAO, and Ren-ao GU