•  
  •  
 

Volume 29, Issue 9 (2023)

Perspective

Articles

PDF

Three-Dimensional Two-Phase CFD Simulation of Alkaline Electrolyzers
Ling-Yu Gao, Lin Yang, Chen-Hui Wang, Gui-Xuan Shan, Xin-Yi Huo, Meng-Fei Zhang, Wei Li, and Jin-Li Zhang

Cover Designers

Sen Xin,CAS Key Laboratory of
Molecular Nanostructure and
Nanotechnology
Email:xinsen08@iccas.ac.cn

Yu-Guo Guo,CAS Key Laboratory of
Molecular Nanostructure and
Nanotechnology
Email:ygguo@iccas.ac.cn