•  
  •  
 

Volume 29, Issue 5 (2023)

Author Spotlight

PDF

Author Spotlight
Shi-Bin Yin, Xiong-Wu Kang, and Yao-Yue Yang

Articles

PDF

Electronically Modulated FeNi Composite by CeO2 Porous Nanosheets for Water Splitting at Large Current Density
Ming-Yu Ding, Wen-Jie Jiang, Tian-Qi Yu, Xiao-Yan Zhuo, Xiao-Jing Qin, and Shi-Bin Yin

PDF

P-doped Ru-Pt Alloy Catalyst toward High Performance Alkaline Hydrogen Evolution Reaction
Rong-Qin Huang, Wei-Ping Liao, Meng-Xuan Yan, Shi Liu, Yuan-Ming Li, and Xiong-Wu Kang

PDF

Deep Euteceic Solvents-Assisted Synthesis of Novel Network Nanostructures for Accelerating Formic Acid Electrooxidation
Jun-Ming Zhang, Xiao-Jie Zhang, Yao Chen, Ying-Jian Fan, You-Jun Fan, and Jian-Feng Jia

PDF

Fe Nanoparticles Encapsulated in N-Doped Porous Carbon for Efficient Oxygen Reduction in Alkaline Media
Chun-Yan Li, Rui Zhang, Xiao-Jie Ba, Xiao-Le Jiang, and Yao-Yue Yang

Guest Editors

Shi-Bin Yin,Guangxi University
Email:yinshibin@gxu.edu.cn

Xiong-Wu Kang,Guangdong
Huihydrogen Energy Technology
Co., Ltd

Yao-Yue Yang,Southwest Minzu
University

Cover Designer

Shi-Bin Yin,Guangxi University
Email:yinshibin@gxu.edu.cn