•  
  •  
 

Volume 30, Issue 3 (2024)

Review

PDF

Recent Advances in Solar Photo(electro)catalytic Nitrogen Fixation
Jun-Bo Ma, Sheng Lin, Zhiqun Lin, Lan Sun, and Chang-Jian Lin

Article

PDF

The Determination of PZC and differential Capacitance Curve of Platinum-Alkaline Polymer Electrolyte Interfaces
Chen-Xi Liu, Ze-Ping Zou, Mei-Xue Hu, Yu Ding, Yu Gu, Shuai Liu, Wen-Jing Nan, Yi-Chang Ma, Zhao-Bin Chen, Dong-Ping Zhan, Qiu-Gen Zhang, Lin Zhuang, Jia-Wei Yan, and Bing-Wei Mao

Communication

PDF

Micropatterning and Functionalization of Single Layer Graphene: Tuning Its Electron Transport Properties
Miao-Miao Cui, Lian-Huan Han, Lan-Ping Zeng, Jia-Yao Guo, Wei-Ying Song, Chuan Liu, Yuan-Fei Wu, Shi-Yi Luo, Yun-Hua Liu, and Dong-Ping Zhan

Cover Designers

Lian-Huan Han,
a. Department of Chemistry, College of
Chemistry and Chemical Engineering;
State Key Laboratory of Physical
Chemistry of Solid Surfaces
(PCOSS);Engineering Research
Center of Electrochemical
Technologies of Ministry of Education;
Xiamen University;Xiamen 361005,
China
b. Department of Mechanical and
Electrical Engineering,
Pen-Tung Sah Institute of
Micro-Nano Science and Technology,
Xiamen University, Xiamen, China.
Email: hanlianhuan@xmu.edu.cn

Yun-Hua Liu,
National CAD Support Software
Engineering Research Center,Huazhong
University of Science and Technology,
Wuhan, China
Email: liuyh@mail.hust.edu.cn

Dong-Ping Zhan,
Department of Chemistry, College of
Chemistry and Chemical Engineering;
State Key Laboratory of Physical
Chemistry of Solid Surfaces (PCOSS)
Engineering Research Center
of Electrochemical
Technologies of Ministry of Education,
Xiamen University; Xiamen, China
Email: dpzhan@xmu.edu.cn