•  
  •  
 

Volume 6, Issue 4 (2000)

Articles

PDF

Electrochemical Hydrogen Storage Properties of Carbon Nanotubes
Xue QIN, Xue ping GAO, Feng WU, Hong LIU, Ying LAN, Hua-tang YUAN, De ying SONG, and Pan wen SHEN

PDF

Fabrications and Characterizations of Porous Silicon by Tow-step Techniques I:Constant Current Application
Xuan CHENG, Feng ming LIU, Chang jian LIN, Zuo-xin WEN, Zhong-qun TIAN, and Ru XUE

PDF

A Study of Monitoring Corrosion of Metal Via an Optic Waveguide Sensing Method
Xue ming LI, Wei ming CHEN, Shang lian HUANG, Na ZHANG, and Zong-qing HUANG

PDF

The Electrochemical Performance of the Spinel LiMn_2O_4
Shi gang LU, Yu cheng SUN, Ren min LIU, Wei-hua JIN, Wen-zhong LI, and Cang HAN

PDF

Study on Electrodeposition of InGaAs Thin Film
Yu chun LI, Xi lian WANG, Jing ke HAN, Ai-zhen HAN, Yuan-kai GAO, and Zhi-wei YANG

PDF

Studies of Electrochemical Impedance Spectroscopy on Coated Steel with Artificial Defect
Zhi gang ZHANG, Zhi jun GU, Yong gui LIAO, Qi-long GUO, Fang-teng SU, and Yan-zhen CHEN

PDF

The Memory Effect of MH-Ni Battery
De ming XIE, Jian ming WANG, Jian qing ZHANG, and Chu-nan CAO