•  
  •  
 

Volume 1, Issue 3 (1995)

Articles

PDF

Studies on Advanced Experimental Methods and Instruments in Electrochemistry
Zhonghua Lin, Jin Luo, Zhongqun Tian, Shigong Sun, Changjian Lin, Bingwei Mao, Yong Yang, and Huashui Lin

PDF

The Determination of the Reaction Rate Constant of As(Ⅲ)Scavenging Etchant
Jin Luo, Lianyong Su, Jintian Wu, Zhonghua Lin, and Zhaowu Tian

PDF

Electrodeposition of Cobalt and Rare Earth-Cobalt in Urea-NaBr-KBr Melt
Qiqin Yang, Kairong Qiu, Derong Zhu, and Lichang Sa

PDF

Properties of Zr-based Laves Phase Hydrogen Storage Electrode
Xueping Gao, Huabin Yang, Deying Song, Yunshi Zhang, Zuoxiang Zhou, Wei Zhang, and Panwen Shen

PDF

Development of high active aluminum alloy sacrificail anode
Zhaobo Wei, Jianhua Wu, Guangzhang Chen, and Songrao Jiang

PDF

The Oxidation of Hydrogen Absotbing Alloys and its Inhibition
Suqin Wang, Baojia Xia, Geping Yin, and Pengfei Shi

PDF

Photoelectric Property for Zinc Phthalocyanine of Doping C_(60) on InP Electrode
Mengxiong Zhan, Rongqing Yu, Biaolian Zhen, Dadian Cheng, and Lansun Zheng