•  
  •  
 

Volume 14, Issue 3 (2008)

Articles

PDF

Electrochemical Properties of Sub-micron Li_4Ti_5O_(12) Powders
Chen-shu DU, Hua-bin YANG, Zuo-xiang ZHOU, Meng-tao WU, Lai-he HUANG, and Ning XU

PDF

Preliminary Study of Single Flow Zinc-Nickel Battery
Li ZHANG, Jie CHENG, Yu-sheng YANG, Yue-hua WEN, Xin-dong WANG, and Zi-li XIE

PDF

Direct Electrochemistry of Hemoglobin on the Electrode Modified with DDAB and SWCNT
Wen-jing HOU, Lin ZHOU, Xia-qin WU, Hong-xia ZHANG, Wen XIE, Liu YANG, and Zhong-qing LU

PDF

The Effect of Ru∶Sn on Properties of Ru-Ir-Sn Oxide Anode Coatings
Lei JI, Jun-tao WANG, Wen-bin LIU, Li-kun XU, and Gui-lin XUE

PDF

Hydrolysis of Sodium Borohydride by Ru-Ni Foam Catalyst
Jie CHENG, Feng YE, Tong-tao WANG, Jing-jing LI, Yong-liang WANG, and Xin-dong WANG

PDF

Design and Fabrication of the High Efficient Platinum-Nanoporous Gold Catalysts
Zhao-na LIU, Jin-tao ZHANG, Fang TIAN, Peng-peng LIU, Hou-yi MA, and Yi DING

PDF

Study on Electrocatalytic Oxidation of Salbutamol at Carbon Nanotubes Modified Electrode
Ying-liang WEI, Lu-ping ZHANG, Chen SHAO, Hui FENG, and Xian-li LI

PDF

Formation of Copper Microcrystals on Porous Silicon Films
Lan-li CHEN, Fu-fang ZHOU, Bao-gai ZHAI, and Yuan-ming HUANG

PDF

A Study of Pd-Ir on Nickel Foam Cathode for Aluminum-hydrogen Peroxide Semi-fuel Cells
Ding-wang ZHU, Dan-dan CHEN, Bi-jin LI, Gui-ling WANG, and Dian-xue CAO

PDF

Electrocatalytic Oxidation of Salicylic Acid at Novel Gold Nanoparticle-modified Glassy Carbon Electrode
Yan-ping CUI, Chang-zhu YANG, Jian HUANG, Wen-hong PU, and Jing-dong ZHANG

PDF

Direct Electrochemistry of Hemoglobin Immobilized on the Electrode Modified with Ionic Liquid and KGM
Liu YANG, Xia-qin WU, Wen-jing HOU, Lin-fei GU, Rong WANG, Xiao-ming GUO, and Zong-rang ZHANG

PDF

Electricity Generation in Microbial Fuel Cells Catalyzed by Mixed Culture and Pure Culture
Chen-dong SHUANG, En-ren ZHANG, Guo-wang DIAO, Fang-fang FAN, and jie YUAN

PDF

Applications of Electroless Deposition Ni-Cu-P Coating on the Gas Condensing Exchanger
Li-jun YANG, Gui-chang LIU, Sui-lin WANG, and Zhi-cong SHI

PDF

Sucrose Modification on Li_4Ti_5O_(12) Anode Material
Zhi-hong TIAN, Hai-lei ZHAO, Zhi-feng WANG, and Jie WANG

PDF

Preparation and Supercapacitive Properties of Co(OH)_2/NaY Composite
Chi MA, Ling-bin KONG, Yong-chun LUO, and Long KANG

PDF

Study of Triethyl Phosphate Self-Assembled Films on Iron for Corrosion Inhibition
Wen-juan GUO, Shen-hao CHEN, Wei HE, Xue-hui PANG, and Yuan-yuan FENG

PDF

Corrosion Inhibition of Self-assembled Films on Iron by Electrochemical Impedance Spectroscopy
Yuan-yuan FENG, Shen-hao CHEN, Juan-juan ZHOU, and Wen-juan GUO