•  
  •  
 

Volume 21, Issue 5 (2015) Special Issue of Application and Industrialization in Electrochemic (Editor:Professor Zhao, Jin-bao)

Articles

PDF

Research Progress of Secondary Sodium-Air Batteries
San-pei ZHANG, Zhao-yin WEN, Jun JIN, Xiang-wei WU, Ying-ying HU, and Mei-fen WU

PDF

Impact of Water Content on the Performance of LiFePO4 Based Lithium-Ion Battery
Jun-ting NIU, Lin SUN, Shu-wen KANG, Zhen-wei ZHAO, and Zi-feng MA

PDF

Application of Pd/Graphene Modified Electrode in the Detection of 4-Chlorophenol
Peng SHI, Bo-xuan WANG, Quan-lin SONG, Hui WANG, Xin LIU, and Zhao-yong BIAN

Communication

PDF

Sulfonated-Graphene/Nafion Composite Membrane for All Vanadium Redox Flow Batteries
Da-wei YANG, Yan-qing DONG, Jing-min FAN, Ming-sen ZHENG, and Quan-feng DONG

Conference

Electrochemistry Calendar