•  
  •  
 

Volume 13, Issue 2 (2007)

Articles

PDF

Electricity Generation from a Microbial Fuel Cell Employing Desulfovibrio Salexigens
Ping DING, Hai-bo SHAO, Guang-zhou LIU, Dong-xia DUAN, Ting MA, Si-jun CHEN, Jian-ming WANG, and Jian-qing ZHANG

PDF

Hydriding and Dehydriding Properties of Mg/Mg_(1.8)La_(0.2)Ni Nanocomposites
Hong-liang SUN, Yan-yan ZHANG, Hai-chang ZHANG, Hua-bin YANG, and Zuo-xiang ZHOU

PDF

Catalysis of Nano TiO_2 for Horseradish Peroxidase
Ya-qi ZHU, Hai WU, HIU Liu, and Jie MA

PDF

Study on the Electrochemical Extraction of Oxygen and Influence Factors of Oxygen Purity
Xiao-ke ZHI, Guang-chuan LIANG, Xiu-qin OU, Shu-guang LIU, and Bin HAN

PDF

The Research of Several Electrodes for SPE Water Electrolysis
Jian-bo MENG, Ge SANG, Yan XUE, Wei CAO, and Xiao-qiu YE

PDF

Template Synthesis and Electrochemical Studies of Ag_(core)Au_(shell) Nanowires
Li LING, Ya-xian YUAN, Min-min XU, Jian-lin YAO, and Ren-ao GU

PDF

Modification of Electrolytic Manganese Dioxide
Shu-rong DING, Xin-hai LI, Zhi-xing WANG, and Hua-jun GUO

PDF

Corrosion Electrochemical Behavior of Aluminum Flake Pigmented Water-Borne Epoxy Coating on Carbon Steel in NaCl Solution
Li-li XUE, Li-kun XU, Qing-fen LI, Hong-qing SONG, Wen-Juan ZHOU, and Guang-Zhang CHEN

PDF

Study on the Contribution of Cobalt Additives to Foam Nickel Electrodes
Xiao-feng LI, Tong-chi XIA, Shao-peng YI, Xiu-juan GU, and Yu-lin SONG

PDF

Electrochemical Behavior and Determination of β,β-dimethyl-acry-lalkannin
Li-qing LIN, Jing-hua CHEN, Hong-yan WAN, and Xin-hua LIN