•  
  •  
 

Volume 15, Issue 2 (2009)

Articles

PDF

Developments of Scanning Electrochemical Probes and Their Applications in Studying of Localized Corrosions
Chang-Jian LIN, Yan LI, Bin LIN, Rong-gang HU, Min ZHANG, Xiang-dong ZHUO, and Rong-gui DU

PDF

Electrodeposition of Al on Magnesium Alloy in Ionic Liquid
Tsai Wen-Ta, Shu-you CHEN, Mu-huan ZHUANG, Chang Jeng-Kuei, and Yi-wen SUN

PDF

Electrode of Metallic Oxides Coated Titanium with Interlayer
Yi TANG, Li-kun XU, Yong-lei XIN, Jun-tao WANG, and Ping LONG

PDF

Corrosion Performance of Epoxy Coatings by Chemical Modification with Silanes
Liang LIU, Wei-gang JI, Ji-ming HU, Jian-qing ZHANG, and Chu-nan CAO

PDF

Complex of 3-Amino-1,2,4-Triazole and Na_2WO_4 as An Inhibitor for Brass Corrosion
Qun-jie XU, Chun-xiang LI, Yu-hong NI, and Guo-ding ZHOU

PDF

Preparation and Electrochemical Properties of Layered Manganese Oxide(Li-birnessite Type)
Xing-kang HUANG, Hai-tao CHANG, Jian-long GAN, Qing-shun ZHANG, Hong-jun YUE, Dong-ping LV, and Yong YANG

PDF

Electrochemical Behavior of Mg-Li Electrodes in NaCl Solution
Lin WU, Yan-zhuo LV, Xue CAO, Gui-ling WANG, and Dian-xue CAO

PDF

Effect of Impurity Cu~(2+) on Oxygen Electrode in PEMFC
Xiao JIE, Jun-bo HOU, Zhi-gang SHAO, and Bao-lian YI

PDF

Electro-oxidation of Methanol on Fe-doped Pt-ZrO_2/C Catalyst
Mao-cai LIN, Dong-dong LIU, Qing-chun YU, Ming-ruo HU, and Heng-yong TU