•  
  •  
 

Volume 3, Issue 1 (1997)

Articles

PDF

STUDIES ON AN IRON HETEROPOLYACID REDOX FLOW BATTERY
Peiju Gu Yuanpeng Sun, Wansheng You, and Zhorgyin Tan

PDF

Electrochemical Synthesis and Characterization of Ba Pb O and Bi Pb O Oxides
Min Zhao Liangzhong Xie, Cuiying Xu, and Jinbiao Zhang

PDF

Electrochemical Studies of Spinel LiMn 2O 4 Rechargeable Lithium Battery
Li Feng, Yuqin Wu Lie Chang, Hong Li, Yibin San, and Tianhong Lu

PDF

Study on the Electrochemical Behavior of Glycyrrhizic Acid
Chunming Wang, Yanrong Zhang, and Hulin Li

PDF

Status of Electroplated and Electroless plated Thin Film Media for Magnetic Recording
Maozhong An, Zhelong Yang, Jingshuang Zhang, and Zhenmi Tu

PDF

Co WC Composite Elecrode
Zeshan Zhu, Xiufeng Xiao, Rongfang Liu, and Jingying Shi

PDF

A Study on the Electrodeposition of Palladium and it′s Nucleation
Fangzu Yang, Shukai Xu, Shibing Yao, Bingyi Chen, Xueqing Zheng, Xiaohui Zhong, and Shaomin Zhou