•  
  •  
 

Volume 5, Issue 4 (1999)

Articles

PDF

Surface Enhanced Raman Spectroscopic study of SCN - adsorbed at the Copper and Gold Nanowire Arrays
Jianlin a Yao, Guoping Pan, Kuanhong Xue, Yong Xie, Jing Tang, Bin Ren, Dongmei Sun, Bingwei Mao, and Zhongqun Tian

PDF

Study on Electrochemical Reduction Properties of Nitrobenzene
Chuna Ma, Wenkui Zhang, Hui Huang, and Yongping Gan

PDF

A Novel Reaction region Moving Electrode System for Electrochemical Power Sources
Jinkua You, Que Tu, Zhengjian Wang, Jie Sun, and Zugeng Lin

PDF

High Performance Proton Exchange Membrane Fuel Cells
Jingrong Yu, Baolian Yi, Ming Han, Xiaoliang Cheng, Zhigang Shao, and Jingxin Zhang

PDF

Electrochemical Studies of Metal Complexes in Solution
Yexiang Tong, Beisheng Kang, and Qiqin Yang

PDF

Photoelectrochemical Studies on the TiO_2 Nanostructured Porous Film Sensitized by Cyanine Dye
Li Zhang, Maizhi Yang, Xuebin Qiao, Yanzhong Hao, Enqing Gao, and Shengmin Cai

PDF

Studies on Methods of Fuel Cells Electrodes Preparation
Jun Gu, Sheng Sui, Guangqiang Li, and Zhitong Sui