•  
  •  
 

Volume 13, Issue 1 (2007)

Articles

PDF

Study on the Electrochemical Enhanced Self-assembled Cobalt-Porphyrin Monolayer
Bei ZHANG, Rong WANG, Guo-yang ZHU, Xiaowei CAO, Xia-Qin WU, Zong-rang ZHANG, and Takeo OHSAKA

PDF

Effects of Direct Current Bias Potentials on Lipid Membranes Forming on a Glassy Carbon Electrode
Yu-hui LI, Hong-wei ZHANG, Gui-lan SONG, Zhan-jun ZHANG, and Sheng-min CAI

PDF

Studies on the Ion Conductive Performance of Composite Polymer Electrolyte Containing Nano-scale SiO_2
Lin YE, Yu-mei ZHAO, Xiao-wen ZHANG, Zeng-guo FENG, Ying BAI, and Feng WU

PDF

Composite Electroplating and Characterizations of Sn-SBA15 Anode for Lithium-Ion Batteries
Xiao-yong FAN, Jin-mei XU, Quan-chao ZHUANG, Hong-hong JIANG, Ling HUANG, Yan-xia JIANG, Quan-feng DONG, and Shi-gang SUN

PDF

Electrochemical Oxidation of the Phenol in the Chloride System
Yong LIU, Dan LIU, Shi-lin ZHAO, and Jing-jing LAI

PDF

ac Impedance Study on the BCX Cells
Hong-hua GE, Jun WANG, Jing LIU, Guo-ding ZHOU, Yi-ping Wu, and Gang WU

PDF

MWNTs Modified GC Electrode for Hydrogen Peroxide Determination
Hong-juan WANG, Chun-mei ZHOU, Hao YU, Feng PENG, and Jin-kun FANG

PDF

Influence of Electrolyte on the Preparation and Electrocatalytic Properties of Pt/GC Electrodes
Sheng-pei CHEN, Yan-xin CHEN, Tao HUANG, Xiao-wen HOU, and Shi-gang SUN

PDF

The Influence of Electrolytic Conditions on Synthesis of FeO_4~(2-)
Yan ZHOU, Wei-hua YANG, Dong-qin BI, Ting-ting HUANG, Zhen SUN, and Quan-feng GUO

PDF

Polarization Properties of the Cu/PAA Composite Films
Li-chun ZHANG, Qing-shan LI, Meng-meng ZHENG, and Fu-quan WU

PDF

Preparation and Lithium Storage Performance of Nano-structural SnO_2/Carbon Nanotubes Composite Electrodes
Hong-bing WEI, Ling HUANG, Xiao-bin WU, Fu-sheng KE, Jin-shu CAI, Xiao-yong FAN, Fang-zu YANG, and Shi-gang SUN

PDF

Investigations on EDLCs using PMMA-based Gel Polymer Electrolytes
Xiang-li MENG, Jin-ling YIN, Juan REN, and Bao-hong ZHANG

PDF

Variable Frequence Switching Power Supply Used to Aluminum Foil Corrosion
Xiang-dong ZHUO, Lan SUN, Guo-qing QIAN, and Chang-jian LIN

PDF

Electrochemical Characteristics of La_(0.7-x)Ce_xMg_(0.3)Ni_(2.4)Co_(0.6)(x=0~0.4)Hydrogen Storage Alloys
Ling-ling XIAO, Yi-jing WANG, Yi LIU, Jian-sheng CAO, Da-wei SONG, Li-fang JIAO, and Hua-tang YUAN

PDF

Fabrication and Performance of Ni-ScSZ Cermet Anode Modified by Coating with Gd_(0.2)Ce_(0.8)O_2 for a SOFC
Ren-zhu LIU, Bo HUANG, Xiao-feng YE, Shao-rong WANG, Jia-di CAO, Huai-wen NIE, and Ting-lian WEN