•  
  •  
 

Volume 25, Issue 3 (2019) Special Issue: Electrochemical Analysis and Sensing (Ⅱ)

Articles

PDF

A Low Noise Temperature Control System for Nanopore-Based Single Molecule Analysis
Cheng-yu YANG, Zhen GU, Zheng-li HU, Yi-lun YING, and Yi-tao LONG

PDF

Study on the Relationship between Structure of Supramolecular Ion Material and Performance of Humidity Sensing
Hui-min TANG, Hai-long YAN, Li ZHANG, Jun-jie FEI, Ping YU, and Lan-qun MAO

PDF

Current Statuses and Challenges of Wearable, Flexible Electronic Sensors and Energy Storage Devices
Zhong-qian SONG, Fang-jie HAN, Hui-jun KONG, Jia-nan XU, Yu BAO, Dong-xue HAN, and Li NIU

PDF

Electrocatalytic Nanomaterials for Reduction of Hydrogen Peroxide as Potential Radioprotectors
Rui-hong JIA, Jin-xuan ZHANG, Xiao-dong ZHANG, and Mei-xian LI

PDF

Electrochemical Biosensors for Wastewater-Based Epidemiology
Yu-wei PAN, Kang MAO, Franziska TUERK, and Zhu-gen YANG

Latest and Hot Paper

PDF

Latest and Hot Papers
Dong-Ping ZHAN

Guest Editors

Yi-Tao Long,Nanjing University
Email:yitaolong@nju.edu.cn

Yang Tian,East China Normal
University
Email:ytian@chem.ecnu.edu.cn

Cover Designer

Yi-Ying Lun,Nanjing University
Email:yilunying@ecust.edu.cn