•  
  •  
 

Volume 26, Issue 2 (2020) Special Issue:High Temperature Electrochemistry

Articles

PDF

Preparation and Characterization of Cathode Supported Solid Oxide Fuel Cell
Xiao-nan BAO, Guang-jun ZHANG, and Shao-rong WANG

PDF

Direct Carbon Solid Oxide Fuel Cells
Jiang LIU and Xiao-min YAN

PDF

Perovskite Catalysts for Fuel Reforming in SOFC:A Review and Perspective
Tong WEI, Jian LI, Li-chao JIA, Bo CHI, and Jian PU

PDF

Electrochemical Performance Improvement of Li2MnO3 Cathode Materials by MgF2 Coating
Du-dan WANG, Fei WANG, Huan-huan ZHAI, Yu-peng LI, Na-chuan YANG, and Kang-hua CHEN

PDF

Pitting Behavior of Stainless Steel in Simulated Marine Atmosphere Based on Electrochemical Noise
Jun-hao DENG, Gui WANG, Jie-zhen HU, Pei-chang DENG, and Huan-huan HU

PDF

NiO@rGO Supported Palladium and Silver Nanoparticles as Electrocatalysts for Oxygen Reduction Reaction
Shuo YAO, Tai-zhong HUANG, Rizwan HAIDER, Heng-yi FANG, Jie-mei YU, Zhan-kun JIANG, Dong LIANG, Yue SUN, and Xian-xia YUAN

PDF

Syntheses and Properties of Ta 5+ Doped Li7La3Zr2O12
Feng-feng PENG, Shi-you LI, Tong-tong GENG, Chun-lei LI, and Shuang-wei ZENG

Latest and Hot Paper

PDF

Latest and Hot Papers
Dong-ping ZHAN

Guest Editor

Jiang Liu,South China University
of Technology
Email:jiangliu@scut.edu.cn

Cover Designer

XIA Chang-Rong,University of Science
and Technology of China
Email:xiacr@ustc.edu.cn