•  
  •  
 

Volume 27, Issue 5 (2021)

Protocols

PDF

Fundamentals of Electrochemical Impedance Spectroscopy for Macrohomogeneous Porous Electrodes
Xiang Li, Qiu-An Huang, Wei-Heng Li, Yu-Xuan Bai, Jia Wang, Yang Liu, Yu-Feng Zhao, Juan Wang, and Jiu-Jun Zhang

Articles

PDF

Performance and Mechanism of PtxCuy/C Electrocatalyst for Methanol Oxidation
Jia Tang, Xiao-Ming Zhang, Shan-Sheng Yu, Su-Li Wang, and Gong-Quan Sun

PDF

Electrochemical Synthesis of p-(β-Hydroxyethyl Sulfone) Aniline
Hao Guo, Dong-Fang Niu, Shuo-Zhen Hu, and Xin-Sheng Zhang

PDF

Numerical Study on the Influences of Flow Channel and Rib Width Ratio on the Performance of Gas Diffusion Layer
Rong-Qiang Wei, Shi-An Li, Yi-Hui Liu, Zhi Yang, Qiu-Wan Shen, and Guo-Gang Yang

PDF

Application of Ti/RuO2-IrO2-SnO2-Sb2O5 Anode in Rural Drinking Water Disinfection
Jing-Ru Guo, Xue-Jiao Zhang, Shuai Liao, and Xue-Ming Chen

PDF

Study on Improving the Production of Ammonium Persulfate by Ion Membrane Electrolysis
Yi-Hang Qu, Min Cui, Cong Zhang, Chong Li, Peng Li, and Ju-Jie Ren

Cover Designers

Dong-Fang Niu,East China University
of Science and Technology
Email:dfniu@ecust.edu.cn

Xin-Sheng Zhang,East China University
of Science and Technology
Email:xszhang@ecust.edu.cn