•  
  •  
 

Volume 28, Issue 7 (2022) Special Issue on Electronic Electroplating(Ⅱ)

Preface

PDF

Preface to Special Issue on Electronic Electroplating
Zhi-Dong Chen, Chong Wang, Wei He, and Ming Li

Author Spotlight

Reviews

PDF

Electrodeposition of Functional Epitaxial Films for Electronics
Kui Huang, Rong-Jiao Huang, Su-Qin Liu, and Zhen He

PDF

Research Progress of Copper Electrodeposition Filling Mechanism in Silicon Vias
Yun-Na Sun, Yong-Jin Wu, Dong-Dong Xie, Han Cai, Yan Wang, and Gui-Fu Ding

Articles

PDF

Mechanism and Application of Nickel Nano-Cone by Electrodeposition on a Flexible Substrate
Xiu-Ren Ni, Ya-Ting Zhang, Chong Wang, Yan Hong, Yuan-Ming Chen, Yuan-Zhang Su, Wei He, Xian-Ming Chen, Ben-Xia Huang, Zhen-Lin Xu, Yi-Feng Li, Neng-Bin Li, and Yong-Jie Du

PDF

Effect of Corrosion Inhibitors on Copper Etching to Form Thick Copper Line of PCB in Acidic Etching Solution
Xiao-Li Wang, Wei He, Xian-Ming Chen, Hong Zeng, Yuan-Zhang Su, Chong Wang, Gao-Sheng Li, Ben-Xia Huang, Lei Feng, Gao Huang, and Yuan-Ming Chen

PDF

Electrodeposition Mechanism and Process of a Novel Cyanide-Free Gold Sulfite Bath
Jia-Qiang Yang, Lei Jin, Wei-Qing Li, Zhao-Yun Wang, Fang-Zu Yang, Dong-Ping Zhan, and Zhong-Qun Tian

PDF

Electrochemical Deposition of Copper Pillar Bumps with High Uniformity
Bai-Zhao Tan, Jian-Lun Liang, Zi-Liang Lai, and Ji-Ye Luo

PDF

Investigation of Through-Hole Copper Electroplating with Methyl Orange as A Special Leveler
Jia-Ying Xu, Shou-Xu Wang, Yuan-Zhang Su, Yong-Jie Du, Guo-Dong Qi, Wei He, Guo-Yun Zhou, Wei-Hua Zhang, Yao Tang, Yu-Yao Luo, and Yuan-Ming Chen

Guest Editors

Zhi-Dong Chen,Changzhou University
Email:zdchen@cczu.edu.cn

Chong Wang,University of Electronic
Science and Technology
of China
Email:wangchong@uestc.edu.cn

Wei He,University of Electronic
Science and Technology
of China
Email:heweiz@uestc.edu.cn

Ming Li,Shanghai Jiao
Tong University
Email:mingli90@sjtu.edu.cn

Cover Designers

Yun-Na Sun,Shanghai Jiao Tong
University
Email:Cecilia_Sun@sjtu.cn

Gui-Fu Ding,Shanghai Jiao Tong
University
Email:gfding@sjtu.edu.cn