•  
  •  
 

Volume 6, Issue 1 (2000)

Articles

PDF

Studies of Abnormal Infrared Effects of Nanometer Thin Films of Transition Metals and Alloys in Acid Solutions
Shi-gang SUN, Ming-sen ZHENG, Guo-qiang LU, Li-rong CAI, Sheng-pei CEHN, and Xiao-yin XIAO

PDF

The Study on Fabricating Thin Electrodes for Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells(PEMFC)
Yong-sheng YANG, Jing-hua LIU, Chang-peng LIU, Gong-quan SUN, Chang-zhi LI, and Tian-hong LU

PDF

Microsystem and electrochemistry
Zhong_qun TIAN and Jian-jun SUN

PDF

Inhibition of N,N'-o-phenylen-bis(3-methoxysalicylidenimine) on Copper in Halide Solutions
Hou-yi MA, Shen-hao CHEN, Zhen-lan QUAN, Lin NIU, and Shu-lan LI

PDF

Study on Preparation of Coarse and Fine γ-LiAlO_2 Mixed Powder Used for MCFC Matrix
Hua-xin LIN, Bao-lian YI, Lian-ying KONG, En-jun ZHANG, Li ZHOU, and Feng-xia WANG

PDF

Cathodic Indirect Electro-Oxidation——Organic Electro-Synthesis Dimethyl Sulfone
Deng-ping GU, Rui-zhi WANG, Hong-kun ZHANG, Xue-ying ZHANG, and Wei LI

PDF

ELectro-oxidation of Glyoxal to Glyoxalic Acid
Yin-sheng CHEN, Xin-sheng ZHANG, Jun HU, and Ying-chun DAI