•  
  •  
 

Volume 10, Issue 1 (2004)

Articles

PDF

Template Synthesis of Highly Ordered Monocrystalline Metal Nanowire Arrays by a Two-step AC Electrodeposition
Juan XIANG, Jing-hua TIAN, Zi-mian NI, Zhi-feng HUANG, Bo LIU, and Zhong-qun TIAN

PDF

Substrates Made by Electrodeposition for Measuring Electrical Properties of One Dimensional Nanomaterials
Jin-xuan LIU, Juan XIANG, Zhong-qun TIAN, Bing-wei Xiamen University MAO, Xiamen Xiamen, and China China

PDF

Study of sPTFS/PTFE Composite Membranes with Different EWs
Yong-zhu FU, Dan-min XING, Bao-lian YI, and Hua-min ZHANG

PDF

Studies on the Mechanism of Electroreduction of Oxalic Acid
Yu zhan LI, Xin Liu, Rui sheng HU, and Deng ping GU

PDF

The Interaction in Doping Lithium of Carbonaneous Anode in Lithium Ion Battery
Chang-guo CHEN, Hong-min ZHANG, Jia CHEN, and Dan-mei YU

PDF

Electrochemical Synthesis of Ferrate(VI) by Anodic Oxidation
Jia-ju XU, Jian-ming WANG, Wei-hua YANG, Cheng CHEN, and Jian-qing ZHANG

PDF

Effect of Thiourea on Nickel Deposition
Guang-hui HU, Hui-huang WU, Fang-zu YANG, Sheng-lin ical Chemistry of Solid Surfaces WANG, University Xiamen, Xiamen Xiamen, and China China

PDF

Electrodeposition Nanolaminated Growth of Zinc
Ying CAO, Tian-hui SHEN, Jing-yuan YAO, and Gui-fu DING