•  
  •  
 

Volume 16, Issue 2 (2010)

Articles

PDF

Optimization of Membrane Electrode Assembly in Air-Breathing Direct Methanol Fuel Cell
Liang MA, Wei-wei CAI, Jing ZHANG, Liang LIANG, Jian-hui LIAO, Chang-peng LIU, and Wei XING

PDF

Preparation and Electrochemical Performance of Three-Dimensional Porous SnCo Alloy Electrode
Lian-jie XUE, Ling HUANG, Fu-sheng KE, Guo-zhen WEI, Xiao-mei ZHENG, Jun-tao LI, Xiao-yong Fan, and Shi-gang SUN

PDF

A High Performance Sulfur/Carbon Xerogel Composite in Lithium Sulfur Battery Application
Chong WANG, Jia-jia CHEN, Qiu-jie SHE, Qian ZHANG, Yi-ning SHI, Ming-sen ZHENG, and Quan-feng DONG

PDF

Nano/Micro-Structured Electrode Materials for Lithium-Ion Batteries
Yu-guo GUO, Zhong-li WANG, Xing-long WU, Wei-ming ZHANG, and Li-jun WAN

PDF

Electrocatalytic Oxidation of HCOOH at Au_(core)-Pd_(shell)-Pt_(cluster) Nanocubes
Qing-ning JIANG, Huan LI, Ning YANG, Ping-ping FANG, Feng-ru FAN, and Zhong-qun TIAN

PDF

Failure Reaction Mechanism of Internal Short-Circuit for Lithium-ion Batteries
He LI, Shen-jun YU, Zhi-kui CHEN, and Guang-chuan LIANG

PDF

Influence of Ions Dimension on the Electric Field Activation of Micro-Crystallite Carbon
Gang-wei SUN, Wen-hua SONG, Guo CHENG, Wen-ming QIAO, and Li-cheng LING

PDF

Electrochemical Behaviors of Hydrazine in BmimPF_6 Solution at Ag Electrode
Jie SUN, Yan LI, Yi-ling FENG, Rong WANG, and Xia-qin WU

PDF

Hydrogen Evolution Reaction Activtity of Ni-Ru-Ir Oxide Cathode Coating
Yin-hui FU, Xue-ming LI, Wu-lin LI, and Jun ZHANG

PDF

Prerapation and Supercapacitor Property of Mesoporous Carbon Nanofibers
Yong-wen WANG, Ming-bo ZHENG, Jian CAO, Jie-ming CAO, Guang-bin JI, and Jie TAO

PDF

Nano-sized Au on Nickel Foam as Cathode of Alkaline Al-H_2O_2 Semi Fuel Cell
Shu-li CHEN, Bang-an LU, Yao LIU, Gui-ling WANG, and Dian-xue CAO

PDF

Blocking Method in Enzyme-Amplified Amperometric DNA Biosensor
Miao HE, Wei CHEN, Xiong-wei XU, Ai-lin LIU, and Xin-hua LIN

PDF

Electrochemical Behavior of Kaempferide Interaction with Protein
Li-qing LIN, Xin-hua LIN, Jing-hua CHEN, Li-ying HUANG, Yin-huan LIU, and Guang-wen LI