•  
  •  
 

Volume 4, Issue 1 (1998)

Articles

PDF

A Preliminary Study on Thin Film Plasticizing Lithium Ion Battery
Quanfeng Dong, Hanxi Yang, Xingping Ai, Xiaohong Hu, and Shengxian Li

PDF

Microelectrode Studies on the Pitting Corrosion Process of Stainless Steel
Changjian Lin, Lijian Chen, Ronggui Du, Zude Feng, Jianguang Tang, and Hongping Dai

PDF

Electrochemical Impedance of Molten Salts Induced Hot Corrosion
Chaoliu Zeng, Weitao Wu, and Jianqing Zhang

PDF

Gold Electrodeposition on Microelectrodes
Lihua Xiong, Caihui Shi, xiaoqin Li, and Bingwei Mao

PDF

A Study on Adhesive Strength of the Amorphous Electroless Nickel Deposite
Yi Chi, Yijan Wang, Lei Zhang, Maoyuan Ma, Laizhou Song, and Xiufeng Lin

PDF

A Study on Heterogeneous Indirect Electrosynthesis of Benzaldehyde
Daobao Chu, Changjian Lin, Huashui Lin, and Jianguang Tan

PDF

Investigation of Methanol Anode Electrooxidation Catalysts
Gangyao Wen, Ying Zhang, Zhenglong Yang, and Changzhi Li

PDF

Spectroscopic Investigation of Ion Transport Mechanisms in Polyacrylonitrile Based Electrolytes
Zhaoxiang Wang, Biying Huang, Rongjian Xue, Xuejie Huang, and Liquan Chen

PDF

Study on Nano Electrode Material of Lithium Ion Batteries
Jinkua You, Yong Yang, Dong Shu, Shenghui Wu, Yingchun Zhang, and Zugeng Lin

PDF

The Migration of Samarium(Ⅲ)across Oil/water Interface
Junwei Di, Xiaoxing Xu, Ying Wu, and Ruixi Fan