•  
  •  
 

Volume 4, Issue 2 (1998)

Articles

PDF

Studies on Impedance of Acidcopper Electroplating System
Wen Deng, Zhao Liu, Xiangmin Lin, and Hetong Guo

PDF

Influences of PTFE on Electrochemical Properties of FoamType Ni(OH)_2 Electrodes
Zhen Zhou, Jie Yan, Xianyou Wang, JinYuan Huatang Lin, Deying Song, and Yunshi Zhang

PDF

Study of the Mechanisms of the Electrochemical Reactions of the Soluble Polyimides
Yin Zhu, Wei Xing, Hui Zhao, Guizheng Shi, Yuesheng Li, and Mengxian Ding

PDF

A Novel Pt(Ir) Plated Stainless Steel Electrode
Jingying Shi, Xiufeng Xiao, and Zeshan Zhu

PDF

Electrode Process of Lithium Ions on Aluminum Electrode in Molten LiCl-KCl
Shuzhen Duan, Congsheng Guan, Qingrong Shi, and Xindong Wang

PDF

Influence of buffers on the electrodeposition of nickel from a Watts bath
Canzh Gao, Yuli Lu, Rutao Liu, Fang Chen, and Shuben Li