•  
  •  
 

Volume 9, Issue 1 (2003)

Articles

PDF

Magnetic Resonance Studies on Lithium Intercalation into Carbons
Xiao-rong Zhou, Zhen-ming Du, Lin Zhuang, and Jun-tao Lu

PDF

The Study on the Synthesis and Electrochemical Property of K_2FeO_4
Yong-long WANG, Ning ZHOU, Shi-hai YE, Xue-ping GAO, Feng Wu, Zuo-xiang Zhou, and De-ying SONG

PDF

Study of Electrochemical Lithium Intercalation Performance of Ni_(0.67)Mg_(0.33)O
Zhen-cai HUANG, Mao-hui CHEN, Guo-tao WU, Jin-kua YOU, and Zu-geng LIN

PDF

The Preparation and Characterization of ZnO-PANI Composite Film
Yan-yan XI, Huai-guo HUANG, Zhi-xin ZHENG, Ping DONG, Jian-zhang ZHOU, Ling-ling WU, and Zhong-hua LIN

PDF

The Electrochemical Behavior of Amorphous Ni-P and Ni-B Alloys in 0.5 mol/L H_2SO_4
Xu-cheng WANG, Wei-jiang WANG, Hou-tian LIU, and Zu-zhan YU

PDF

An EQCM Study of Water Adsorption and Oxidation on Pt Electrodes in Sulfate Acid Sulotions
Heng LIN, Sheng-pei CHEN, Jin-mei LIN, Ai-lan LIN, and Guo-liang CHEN

PDF

Behaviors of Fe-Cr Alloys during Cavitation Damage
Xia BAI, Dong-bai SUN, Hong-ying YU, Hui-ming MENG, Hui-qin LI, and Zi-shuang FAN

PDF

Synthesis by Complexation Processes and Characterization of LiNi_(0.8)Co_(0.2)O_2 Cathode Materials
Jing Liu, Zhao-yin Wen, Zhong-hua Gu, Xiu-jian Zhu, and Zu-xiang Lin

PDF

Fabrication of SnCu_x/CMS Composite Materials for Lithium-ion Batteries
Yu LIU, Jing-ying XIE, Jun YANG, Ke WANG, and Bao-feng WANG

PDF

Pure Iron Electrolyzed from Scrap Iron Chips and its Corrosion Characteristics
Wei-min Cao, Ren-he Yin, Hui-Ceng Yan, and Zhi-qiang Ye

PDF

Electroreduction of Cd(Ⅱ) in DMSO and Complexation of Cd(Ⅱ) with Coumarin Derivates
Ji-guo SONG, Hua-can SONG, Qi-qin YANG, Yi-wen CHEN, and Zun-le XU