•  
  •  
 

Volume 10, Issue 4 (2004)

Articles

PDF

Electrochemical Investigations on Pitting Susceptibility of Iron-based Alloy
Wei-shan LI, Hong-yu CHEN, Zhong-zhi YUAN, Hong LI, Qi-ming HUANG, and Dong-sheng LV

PDF

LiCo_(x)Ni_(1-x)O_2 Cathode Materials Prepared by Electrolysis of Co and Ni
Jin-ping WEI, Xin SUN, Xiao-yu WANG, Xi-kui BIAN, Jin-ling ZHAI, and YAN-Jie YAN-Jie

PDF

Anodic Dissolution of Aluminum in KOH-Ethanol Solutions
Hai-bo SHAO, Jian-ming WANG, Xiao-yan WANG, Yi ZHENG, and Jian-qing ZHANG

PDF

The Electrochemical Performance of Modified Spinel at Elevated Temperature
Zhen-ping CAI, Xiao-hong CHEN, Shi-gang LU, Ming-xun LI, and Wei-hua JIN

PDF

Preparation and Photo-catalyst Properties of the α-Fe_2O_3-TiO_2 Films on Sodium Alginate Polymer
Li-qin CHEN, Huai-zhen ZHONG, Ri-yao CHEN, Xi ZHENG, and Zhen CHEN

PDF

Preparation and Electrochemical Magnesium Insertion Behaviors of MgV_2O_6
Hua-tang YUAN, Li-fang JIAO, Jian-sheng CAO, Xiu-sheng LIU, Ming ZHAO, and Yong-mei WANG

PDF

Effect of Fe~(3+) Dopen of Titanium Dioxide Film on Absorption Spectra and Photo Catalysis
Mei-qun XIAO, Jia-nian SHEN, Moucheng LI, Peng-fei WU, Dong LIU, and Yu-juan ZHANG