•  
  •  
 

Volume 28, Issue 6 (2022) Special Issue on Electronic Electroplating (Ⅰ)

Reviews

PDF

Development Status of Copper Electroplating Filling Technology in Through Glass Via for 3D Interconnections
Zhi-Jing Ji, Hui-Qin Ling, Pei-Lin Wu, Rui-Yi Yu, Da-Quan Yu, and Ming Li

PDF

Research Progresses of Cobalt Interconnect and Superfilling by Electroplating in Chips
Li-Jun Wei, Zi-Han Zhou, Yun-Wen Wu, Ming Li, and Su Wang

Articles

PDF

Study on Weak Alkaline Cyanide-Free Silver Plating Process for Etching Lead Frame
Jian-Wei Zhao, Hai-Feng Zhu, Xiao-Hui Yu, Gui-Yun Yuan, and Zhi Sun

PDF

Influences of Suppressing Additive Malachite Green on Superconformal Cobalt filling and Nucleation
Xiao-Chuan Ma, Ya-Qiang Li, Pei-Xia Yang, Jin-Qiu Zhang, and Mao-Zhong An

PDF

Effect of Sodium Alcohol Thiyl Propane Sulfonate on Electrolysis of High Performance Copper Foil for Lithium Ion Batteries
Sen Yang, Wen-Chang Wang, Ran Zhang, Shui-Ping Qin, Min-Xian Wu, Naotoshi Mitsuzaki, and Zhi-Dong Chen

PDF

Optimization of Pulse Plating Additives and Plating Parameters for High Aspect Ratio Through Holes
Kai Yang, Ji-Da Chen, Shi-Jin Chen, Wei-Lian Xu, Mao-Gui Guo, Jin-Chao Liao, and Zeng-Kun Wu

PDF

Electrochemical SERS study of Benzotriazole and 3-mercapto-1-propanesulfonate in Acidic Solution on Copper Electrode
Yin-Fei Shen, Yan-Li Chen, Sheng-Xu Wang, Ye Zhu, Wen-Chang Wang, Min-Xian Wu, and Zhi-Dong Chen

PDF

Study on Low Voltage Electrodeposition of Diamond-like Carbon Film
Li Wang, Min-Xian Wu, Jun Li, Yan-Li Chen, Wen-Chang Wang, and Zhi-Dong Chen

PDF

Study on the Effect of Additives in the Electrodeposition of Sn-Ag-Cu Ternary Alloy Solder
Hua Miao, Ming-Rui Li, Wen-Zhong Zou, Guo-Yun Zhou, Shou-Xu Wang, Xiao-Jing Ye, and Kai Zhu

Viewpoint

Guest Editors

Zhi-Dong Chen,Changzhou University
Email:zdchen@cczu.edu.cn

Chong Wang,University of Electronic
Science and Technology
of China
Email:wangchong@uestc.edu.cn

Wei He,University of Electronic
Science and Technology
of China
Email:heweiz@uestc.edu.cn

Ming Li,Shanghai Jiao
Tong University
Email:mingli90@sjtu.edu.cn

Cover Designers

Min-Xian Wu ,Changzhou University
Email:minxian.wu@cczu.edu.cn

Zhi-Dong Chen,Changzhou University
Email:zdchen@cczu.edu.cn