•  
  •  
 

Volume 3, Issue 4 (1997)

Articles

PDF

Advances in Solid Polymer Electrolytes
Liming Ding, Shaojun Dong, and Erkang Wang

PDF

Effect of Addition Groups on the Redox Properties of Fullerenes
Louzhen Fan, Yongfang Li, Dagui Li Yuliang Zheng, and Daoben Zhu

PDF

Li/α-Sn(HPO4)2 Cell and its Reaction Mechanism
Yuan Lin, Runliang Cai, and Haoqing Wu

PDF

Calculation of the Sacrificial Anode Resistance Utilizing Boundary Element Method
Jianhua Wu, Mingxian Sun, Guangzhou Liu, and Guangzhang Chen

PDF

Study on the Electrochemical Behaviour of Eu(Ⅲ) Tryptophane Imidazole Triple Complex
Huixia Wu, Zemin Wang, Xiaqin Wu, Haifeng Yang, and Zongrang Zhand

PDF

Study on Perchlorate Produced by Electrolysis with Oxygen Cathode
Zhigang Shao, Baolian Yi, Naichao Li, and Ming Han

PDF

The Initial Process of Amophous Electroless Nickel
Yi Chi, Lei Zhang, Yijan Wang, and MaoYuan Ma

PDF

Photoluminescence of Photoelectrochemically Etched n+-Si
Guozheng Li, Chengqian Zhang, and Xiumei Yang