•  
  •  
 

Volume 23, Issue 1 (2017)

Articles

PDF

Application of Composite Ionic Liquid in Electro-oxidation Activation of a C-H Bond
Zi-ying CHEN, Qian-qian WU, Jian-qing ZHANG, Ying-hong ZHU, and Chun-an MA

PDF

Electrochemical Nucleation of Invar Alloy on Glassy Carbon Electrode
Xian-jie HUANG, Hui YAN, Shuai-shuai HUANG, Fang-zu YANG, Zhong-qun TIAN, and Shao-min ZHOU

PDF

Sn-Doped α-Fe2O3 Photocatalyst containing Oxygen Vacancy for Water-splitting
Zu-hua Wang, Dong-fang Niu, Hui-cheng Li, Rong-bin Du, Heng XU, and Xin-sheng Zhang

PDF

Direct Electrochemistry of Glucose Oxidase Based on WS2 Quantum Dots and its Biosensing Application
Chen-lu LI, Hua-ping PENG, Zhong-nan HUANG, Yi-lun SHENG, Pei-wen WU, and Xin-hua LIN

PDF

An Investigation in the Performance of Lithium Sulfur Battery with a TiC Coated Separator
Jian-hua FANG, Yong CAO, Mao-ping YANG, Ming-sen ZHENG, and Quan-feng DONG

Latest and Hot Paper

Cover Designer

Ying-Hong Zhu,Zhejiang University
of Technology
Email:science@zjut.edu.cn