•  
  •  
 

Volume 27, Issue 2 (2021) Special Issue of the Journal of Electrochemistry Celebrating 100 Years of Chemistry at Xiamen University (Ⅰ)

Preface

Perspective

Review

Articles

PDF

Luminol/Sulfamic Acid Electrochemiluminescence and Its Application for Dopamine Detection
Hailemariam Barkae Tesfaye, Ibrahim Halawa Mohamed, Haile Fereja Tadesse, Addisu Kitte Shimeles, Ma Xian-Gui, Chen Ye-Quan, and Xu Guo-Bao

PDF

Electrochemical Gating Single-Molecule Circuits with Parallel Paths
Jun-Qing Su, Yi-Fan Zhou, Ling Tong, Ya-Hao Wang, Ju-Fang Zheng, Jing-Zhe Chen, and Xiao-Shun Zhou

PDF

Lithium Storage Performance of Hard Carbons Anode Materials Prepared by Different Precursors
Zhen-Lang Liang, Yao Yang, Hao Li, Li-Ying Liu, and Zhi-Cong Shi

News and View

Guest Editors

Shi-Gang Sun,Xiamen University
Email:sgsun@xmu.edu.cn

Lin-Chang Jian,Xiamen University
Email:cjlin@xmu.edu.cn