•  
  •  
 

Volume 8, Issue 1 (2002)

Articles

PDF

An Investigation of Inhibition Mechanism of Cerium for Aluminum Alloy 2024-T3
Min hua SHAO, Yan FU, Rong gang HU, and Chang-jian LIN

PDF

Electrosynthesis of Glyoxylic Acid in a Packed Bed Reactor
Jin-hong FAN, Jun LI, Yu-zhong SU, and Hao-qi GAO

PDF

Effect of the Brightener on the Behavior of the Silver Electrodeposition
Jin HU, Hui-min WU, Xiang-ming FENG, Wei-dong LI, Zheng-zhong ZUO, and Yun-hong ZHOU

PDF

Further Evidence for Surface Properties of Porous Silicon Resulting in Electroluminescence
Zhan-jun ZHANG, Bin WU, Jing-jian LI, Zhong-fan LIU, and Sheng-min CAI

PDF

Study on the Viscosity of LBG/Acetone Solution Mixed with different Silica
Sheng-liang ZHAO, Guang-ming ZHU, Cui-ying WANG, Jin-kua YOU, and Zu-geng LIN

PDF

Raman Spectroscopic Study on Mechanism of Aluminum Triphosphate Pigment
Zhi-jun GU, Yong-gui LIAO, Zhi-gang ZHANG, Qi-long GUO, and Fang-teng SU

PDF

Study on the Orthogonal Test of Al-substituted α-Ni(OH)_2 Prepared by Complexation-precipitation Method
Hui CHEN, Jian-ming WANG, Tao PAN, Hui-ming XIAO, and Jian-qing ZHANG

PDF

Varying Current Electro-synthesis of Glyoxalic Acid in Pairs in the Fixed-bed Electrolytic Cell
Yin sheng CHEN, Xin sheng ZHANG, Ying chun DAI, and Wei Kang YUAN

PDF

The Determination of the Best Modified Way and Microscopical Analysis for Enzyme/immunoelectrodes
Sa-ying DONG, Hong-ren WANG, Yu-zhu GAO, Guang-zhang CHEN, Ming-xiang LV, and Bo-yi TIAN

PDF

Nafion/PTFE Composite Membrane for PEMFC
Fu-qiang LIU, Dan-min XING, Jing-rong YU, Bao-lian YI, and Hua-min ZHANG

PDF

Preliminary Study on Direct Ethanol Fuel Cell
Shu-qin SONG, Li-kang CHEN, Jian-guo LIU, Zhao-bin WEI, and Qin XIN