•  
  •  
 

Volume 6, Issue 3 (2000)

Articles

PDF

Three-dimensional Microfabrication on GaAs Using a Regular Patterns Mold
Hai-gou HUANG, Jian-jun SUN, Xiong-ying YE, Li-min JIANG, Jin LUO, Ze-sheng LU, Shen DONG, Zhong-qun TIAN, Zhao_ying ZHOU, and Zhao_wu TIAN

PDF

The Effect of Cerium on the Anodic Behavior of Pb-Ca-Sn Alloy in Sulfuric Acid Solution
Hou tian LIU, Jiong YANG, Hai he LIANG, Ji-hua ZHUANG, and Wei-fang ZHOU

PDF

The Effect of Anode Thickness in SOFCs with Anode Supported YSZ Film
Yi huang ZHANG, Yi JIANG, Zi gui LU, Yong-lai DONG, and Jing-wang YAN

PDF

The Electro-catalytic Oxidation of HCOOH on Electrodeposited Pd Electrode
Quan Zhou, Cunzhong Zhang, xiaolin Lu, and Zhongda Wu

PDF

Electrochemical Evaluation on the Porosity of Electroless Ni-P Alloy Coatings
Hong-ying Yu, Dong-bai Sun, Jing-bing Huang, and De-jun Yang

PDF

Pulse Potential Modulated Electrochemical Gas Sensors
Zhong bai ZHOU, Liang dong FENG, and Wen jun LIU

PDF

Mechanisimic Study of FeS Electrode Process
Cong-sheng Guan and Shu-zhen Duan

PDF

Corrosion Behavior of Reinforcing steel in Concrete
Rong DU, gui gui, Rong HU, FENG Zu gang, TAN Jian de, LIN Chang guang, and jian jian

PDF

A Study on the Cylindrical Zinc-air Battery
Sheng sian LI, Gui mao ZHOU, Xin ping AI, and Han xi YANG

PDF

Synthesis of Li_(1+x)Mn_2O_4 cathode material for lithium-ion batteries with solution method
Pei song LIU, Sing quarn LIU, qing Li, Zhao yong CHEN, Bai lan ZHANG, and Zuo long YU